دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1، بهار 1400

1. اطلاعات مجله 

2.سخني با خوانندگان

3.سرمقاله-سردبیر

تقویت خلاقیت کارکنان توسط مدیران مبتکر – زهراسادات منتظری

4.مصاحبه- ایجاد فضای خلاق در آموزش

راهکار های کاربردی جهت ایجاد فضای خلاق در فضای آموزشی- سودابه نیازی

5.نکات مدیریتی

6.خلاصه کتاب

بانک های آینده Thuiner, Sohella

7.مصاحبه  با کارشناس ارشد ارزیابی عملکرد شرکتهای اداره سرمایهگذاری بانک رفاه

رتقاء بهره وری در بانک ها- مهرداد میرزازاده

8.مصاحبه با دکترای کارآفرینی ، موسس سایت  همبودگاه و تحلیلگر کسب و کار

مدل هاي نوآوري تاثير گذار در کسب و کارهاي آينده – حسام زاهدی

9.بزرگان مدیریت

10.حکایت های پندآموز

11.معرفی کتاب و سمینارهای داخلی و خارجی

شناسنامه مجله

  • صاحب امتیاز  و سردبیر: دکتر زهرا منتظری
  • ریاست شورای سیاست گذاری: دکتر بهرام هاشمی زاده 
  • شاپا الکترونیکی:   3437-2783

 

هیئت تحریریه

دکتر جمشید حیدری

دکتر آزاده قاسمی

دکتر کامبیز سمیعی

دکتر رضا بهرامی

پایگاه های علمی نمایه شده

سیویلیکا

پایگاه استنادی علمی ایرانیان

مگیران بانک اطلاعات نشریات کشور

آدرس:

  تهران،خیابان مدنی ، خیابان محمودی، کوچه قائمی ،پلاک 69، واحد4

شماره تماس: 02177550577 |  ایمیل modiranemobtaker@gmail.com | تلفن همراه:  09384712510