دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 2، تابستان 1400

1.مدیریت دانش در شرکت های دیجیتالی

زهراسادات منتظری

 

2.چگونه استارت آپ ها منابع خارجی را در اکوسیستم های نوآوری در چرخه عمر خود مدیریت می کنند؟

سید رامین روح االمینی دشتی خوانی، امیر بیگدلی،سید رضا روح االمینی دشتی خوانی 

 

3.بهره مندی از پایگاه های اطلاعات در برنامه های بازاریابی 

سید محمد منتظری

شناسنامه مجله

  • صاحب امتیاز  و سردبیر: دکتر زهرا منتظری
  • ریاست شورای سیاست گذاری: دکتر بهرام هاشمی زاده 
  • شاپا الکترونیکی:   3437-2783

 

هیئت تحریریه

دکتر جمشید حیدری

دکتر آزاده قاسمی

دکتر کامبیز سمیعی

دکتر رضا بهرامی

پایگاه های علمی نمایه شده

سیویلیکا

پایگاه استنادی علمی ایرانیان

مگیران بانک اطلاعات نشریات کشور

آدرس:

  تهران،خیابان مدنی ، خیابان محمودی، کوچه قائمی ،پلاک 69، واحد4

شماره تماس: 02177550577 |  ایمیل modiranemobtaker@gmail.com | تلفن همراه:  09384712510