دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 3، پاییز 1401

1.بررسی میزان تاثیر عوامل هنجارها و بازدارندگی بر مقاومت در برابر امنیت سیستمهای اطلاعاتی

دکتر محمد ملکی نیا، علی جعفری پیته نوئی، احسان سرشتی

 

2.کاربرد پژوهش عملیاتی در عملیات امداد و نجات

دکتر سید کامران یگانگی، کاوه حاجی علی عسکری

 

3. نقش آگاهی از امنیت اطلاعات کارمندان در تمایل به مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی

دکتر محمد ملکی نیا، محمد صفر زاده، روح الله گل محمدی

 

4.مروری بر كاربرد پژوهش عملياتی در خدمات درمانى

دکتر سید کامران یگانگی، مهدی حاجی جعفری قدیمی

 

5.مروری برکاربرد پژوهش عملیاتی در نظام سلامت

دکتر سید کامران یگانگی، ملیحه محمدی

 

6.كاربرد پژوهش عملیاتی درمدیریت مالی

دکتر سید کامران یگانگی، ناصر مقدم آقاجری

 

 

شناسنامه مجله

  • صاحب امتیاز  و سردبیر: دکتر زهرا منتظری
  • ریاست شورای سیاست گذاری: دکتر بهرام هاشمی زاده 
  • شاپا الکترونیکی:   3437-2783

 

هیئت تحریریه

دکتر جمشید حیدری

دکتر آزاده قاسمی

دکتر کامبیز سمیعی

دکتر رضا بهرامی

پایگاه های علمی نمایه شده

سیویلیکا

پایگاه استنادی علمی ایرانیان

مگیران بانک اطلاعات نشریات کشور

پایگاه مجلات تخصصی نور  (نورمگز)

آدرس:

  تهران،خیابان مدنی ، خیابان محمودی، کوچه قائمی ،پلاک 69، واحد4

شماره تماس: 02177550577 |  ایمیل modiranemobtaker@gmail.com | تلفن همراه:  09384712510